E-DONATION

ระบบรับบริจาค คณะมนุษยศาสตร์ มช.
images description
images
&

Hall of Fame

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ (Hall of Fame)

Human ACTIVITY

images description
images

ข่าวกิจกรรม

พิธีเปิดอาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
images

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
images

ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoA) ระหว่างสาขาวิชาภาษาพม่า ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ กับมูลนิธิการศึกษาประกายแสง (Beam Education Foundation)
images

ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
images

ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนาบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
images

ข่าวกิจกรรม

การบรรยายเรื่อง การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) และการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs)
อ่านเพิ่มเติม

Human CMU CHANEL