ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2559เอกสารประกอบข่าว 201807200928590000008MAXl.pdf