ประกาศ/แจ้งเวียน

การงดจุดประทัด ดอกไม้ไฟ ปล่อยโคมลอย ฯลฯ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อย และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2561 จีงให้งดการจุดประทัด ดอกไม้ไฟ ปล่อยโคมลอย ฯลฯ บริเวณอ่างแก้ว อ่างตาดชมพู ลานสังคีต ศาลาธรรม และทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบข่าว 1