การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เช่าสถานที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหาร


ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เช่าสถานที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์

เอกสารประกอบข่าว 20180827093942000000U07kD.pdf