ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E170120 จำนวน 1 อัตรา เพื่อสังกัดภาควิชามนุษยสัมพันธ์


แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโทหรือปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E170120 จำนวน 1 อัตรา เพื่อสังกัดภาควิชามนุษยสัมพันธ์

เอกสารประกอบข่าว 1