ประกาศ/แจ้งเวียน

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2561


ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561และขอเชิญร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณเสาธง ด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบข่าว 1