การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและห้องน้ำ คระมนุษยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)


ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารและห้องน้ำ คระมนุษยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

เอกสารประกอบข่าว 201809100429400000006m8FR.pdf