กิจกรรมนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kansai University, Japan


ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  ณ Kansai University, Japan ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครที่เว็บไซด์ http://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/short_term/ หรือเว็บไซด์กองวิเทศสัมพันธ์ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1363 และโปรดส่งเอกสารการสมัครที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ดังนี้  1. Summer 1 ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 และ 2. Summer 2, Program 2-week, Program 4-week ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2562

- ไม่มีเอกสารประกอบข่าว -