การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง อาคาร HB5 จำนวน 18 เครื่องเอกสารประกอบข่าว 1