กิจกรรมนักศึกษา

โครงการ Nagasaki University International Winter Program 2018


ประชาสัมพันธ์โครงการ Nagasaki University International Winter Program 2018 ประเทศญี่ปุ่น สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php หัวข้อ Nagasaki University International Winter Program 2018 และสามารถส่งใบสมัครได้โดยตรงที่ ryugaku_shien@ml.nagasaki-u.ac.jp ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561

- ไม่มีเอกสารประกอบข่าว -