ข่าวรับสมัครงาน

แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E170090 , E170135 , E170136 , E170138 และ E170140 สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ จำนวนอัตราว่าง 5 อัตราเอกสารประกอบข่าว 1