ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์


รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์

เอกสารประกอบข่าว 20180820082347000000XWJum.pdf