วิจัย/ทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในคน"


ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในคน" จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 3 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบข่าว 1