ข่าวรับสมัครงาน

ยกเลิกประกาศแจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E170054 สังกัดภาควิชาปรัชญาและศาสนา


ยกเลิกประกาศแจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E170054 สังกัดภาควิชาปรัชญาและศาสนา

เอกสารประกอบข่าว 1