การจัดซื้อ/จัดจ้าง

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ประจำห้องพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน 1 ห้องเอกสารประกอบข่าว 1