กิจกรรมนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ Kumoh National Institute of Technology ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ณ Kumoh National Institute of Technology ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หากสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทื่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-scholarship_detail.php?info_id=1602 หัวข้อ 2019 Spring Semester Graduate School Admission Guideline for International Students, Kumoh National Institute of Technology, Korea และสามารถสมัครออนไลน์ได้ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561

- ไม่มีเอกสารประกอบข่าว -