ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรม "CMU Walk Together" ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และกิจกรรม "ปรับพฤติกรรมชีวิต Fit & Firm" ประจำเดือนกรกฎาคม 2563


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก จำนวน 11 หน่วยงาน ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรม "CMU Walk Together" ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และกิจกรรม "ปรับพฤติกรรมชีวิต Fit & Firm" ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 053-944522/ 086-8894692 หรือ Facebook/HealthyCMU

- ไม่มีเอกสารประกอบข่าว -