ประกาศ/แจ้งเวียน

แบบสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร สมดุลแห่งชีวิต และความสุขของบุคลากร


ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร สมดุลแห่งชีวิต และความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. เข้าไปที่ลิงค์ http://www.enterprise.happy.mahidol.ac.th

2. เลือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ใส่รหัสผ่าน : happycmu

**ภายหลังเสร็จสิ้นการกรอกแบบสำรวจ ระบบจะประมวลผลระดับความสุขของท่านในแต่ละด้านให้ทราบ**

- ไม่มีเอกสารประกอบข่าว -