การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB 5 ด้วยวิธีประกดวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคาร HB 5 ด้วยวิธีประกดวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

เอกสารประกอบข่าว 20180926114642000000aCxVd.pdf