การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์กระบะสมาร์ทแค็ป จำนวน 1 คัน


ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์กระบะสมาร์ทแค็ป จำนวน 1 คัน
เอกสารประกอบข่าว 1