กิจกรรมนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนกับ Chung-Ang University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี


โครงการแลกเปลี่ยนกับ Chung-Ang University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หากนักศึกษาสนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/index.php หมวด Exchange Programs และส่งเอกสารการสมัครได้ที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะมนุษยศาสตร์ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561

- ไม่มีเอกสารประกอบข่าว -