เอกสารแจ้งเวียน

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานในพื้นที่ยุทธศาสตร์ อมก๋อย-แม่แจ่ม


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานในพื้นที่ยุทธศาสตร์ อมก๋อย-แม่แจ่ม และนำเสนอแนวทางการสนับสนุนโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารประกอบข่าว 1