ข่าวรับสมัครงาน

แจ้งผลการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งเลขที่ S4170013


แจ้งผลการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งเลขที่ S4170013 จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์

เอกสารประกอบข่าว 1