การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 640 ตัว


ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 640 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - Bidding)
เอกสารประกอบข่าว 1