ข่าวรับสมัครงาน

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E170029 จำนวน 1 อัตรา เพื่อสังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก (ภาษาเวียดนาม)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  วุฒิปริญญาเอก  ตำแหน่งเลขที่  E170029  จำนวน 1 อัตรา  เพื่อสังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก (ภาษาเวียดนาม)

เอกสารประกอบข่าว 1