ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลอิเลกทรอนิกส์แบบมืออาชีพ


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลอิเลกทรอนิกส์แบบมืออาชีพ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30-16.30 น. ณ สำนักหอสมุด

- ไม่มีเอกสารประกอบข่าว -