การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบดิจิตอล จำนวน 1 ห้อง


ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบดิจิตอล จำนวน 1 ห้อง

เอกสารประกอบข่าว 2018120604311600000033p4X.pdf