ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4170065 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4170065 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ

เอกสารประกอบข่าว 1