ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะะมนุษยศาสตร์ เรื่อง นักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2562


ประกาศคณะะมนุษยศาสตร์ เรื่อง นักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2562

เอกสารประกอบข่าว 1