การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครุภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่องเอกสารประกอบข่าว 1