ข่าวรับสมัครงาน

แจ้งผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E170141 สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก (ภาษาอินโดนีเซีย)


ผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E170141 สังกัดภาควิชาภาษาตะวันออก (ภาษาอินโดนีเซีย)

เอกสารประกอบข่าว 1