ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ยื่นเสนอเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์เอกสารประกอบข่าว 1