ข่าวรับสมัครงาน

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E๑๗๐150 จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษาไทย



เอกสารประกอบข่าว 1