E-DONATION

ระบบรับบริจาค คณะมนุษยศาสตร์ มช.
images description
images
&

Hall of Fame

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ (Hall of Fame)

Human ACTIVITY

images description
images

ข่าวกิจกรรม

พิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความสิริมงคลในการซ่อมแซมสะพานมนุษยมโนทยาน
images

ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 57 ปี ประจำปี 2564 และ พิธีทำบุญครบรอบ 112 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวง ตุ้ย ชุมสาย และ บุรพชนคณะมนุษยศาสตร์
images

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสัมมนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2565-2569) และ การกำหนดแผนปฏิบัติการคณะฯ จำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
images

ข่าวกิจกรรม

การสัมมนาบุคลากรใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 (สำหรับสายวิชาการ)
images

ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำสัญญายืมเงิน ผ่านระบบ e – Humanities
images

ข่าวกิจกรรม

การประชุมผู้บริหารพบผู้นำนักศึกษาครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนการสมัครงาน

ในช่วง COVID-19

images description
images

Human CMU CHANEL