การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างคณะมนุษยศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561


ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างคณะมนุษยศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

เอกสารประกอบข่าว 20181206085154000000tGn6T.pdf