ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E170004 สังกัดภาควิชาปรัชญาและศาสนา จำนวน 1 อัตราเอกสารประกอบข่าว 1