ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E170029 สาขาวิชาภาษาเวียดนาม ภาควิชาภาษาตะวันออก


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E170029 สาขาวิชาภาษาเวียดนาม ภาควิชาภาษาตะวันออก

เอกสารประกอบข่าว 1