กิจกรรมนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนกับ Kansai University ประเทศญี่ปุ่น


โครงการแลกเปลี่ยนกับ Kansai University ประเทศญี่ปุ่น หากสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php และส่งเอกสารการสมัครได้ที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะมนุษยศาสตร์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

- ไม่มีเอกสารประกอบข่าว -