ข่าวรับสมัครงาน

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4170065 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ


คระมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) 

ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4170065 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษ  

เอกสารประกอบข่าว 1