ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “Research Networking: Soft Skill for Ultimate Success”


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอประชาสัมพันธ์

งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “Research Networking: Soft Skill for Ultimate Success”

ในวันที่ 27 มิ.ย. 2563 เวลา 10:00-12:00 น.

- ไม่มีเอกสารประกอบข่าว -