งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

นโยบายด้านการวิจัยตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11

นโยบายด้านการวิจัยตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11 

ดาวน์โหลดเอกสารได้จากทางด้านล่าง

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
นโยบายด้านการวิจัยตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 11.pdf