งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือการจัดทำคำขอกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2564

คู่มือการจัดทำคำขอกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2564 

ตามไฟล์แนบ

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
manual_personel_64.rar