งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

Collaboration (การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ ร่วมกับ top 10 University) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ ประกาศ มช. เรื่อง ทุนส่งเสริมการรตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบันอันดับ 1-10 ของโลก (TOP 10) ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564