งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา / โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0UbWiHDarzDiyRBCj4x6KaKRqydRvnVyNU5PsY35jNx4J8ZPYku1YNQ4Y9rDLdjnHl&id=100040544021556

เดือนตุลาคม 2565

[เปิดรับสมัคร]    Niigata University Spring 2023  [Deadline: 4.11.22]  (คลิกที่นี่)
[เปิดรับสมัคร]    Chung-Ang University International Winter Program 2023  [Deadline: 19.11.22]  (คลิกที่นี่)
[เปิดรับสมัคร]    Chung-Ang University Spring 2023  [Deadline: 31.10.22]  (คลิกที่นี่)
[เปิดรับสมัคร]    Sungshin Women’s University Spring Semester 2023  [Deadline: 27.10.22]  (คลิกที่นี่)
[เปิดรับสมัคร]    Tokyo University of Foreign Studies (TUFS) Spring 2023  [Deadline: 27.10.22]  (คลิกที่นี่)
[เปิดรับสมัคร]    Yamagata University Spring 2023  [Deadline: 21.10.22]  (คลิกที่นี่)
[เปิดรับสมัคร]    Yamagata University Spring 2023  [Deadline: 21.10.22]  (คลิกที่นี่)
[เปิดรับสมัคร]    University of Tsukuba Spring 2023  [Deadline: 21.10.22]  (คลิกที่นี่)
[เปิดรับสมัคร]    National Sun Yat-Sen University Spring Semester 2023  [Deadline: 20.10.22]  (คลิกที่นี่)
[เปิดรับสมัคร]    Chungbuk National University Spring Semester 2023  [Deadline: 20.10.22]  (คลิกที่นี่)
[เปิดรับสมัคร]   National Dong Hwa Spring Semester 2023  [Deadline: 15.10.22]  (คลิกที่นี่)
[เปิดรับสมัคร]   Chevening Scholarship 2023-2024  [Deadline: 01.11.22]  (คลิกที่นี่)
[เปิดรับสมัคร]   Sophia University Spring 2023  [Deadline: 22.10.22]  (คลิกที่นี่)

เดือนกันยายน 2565

[หมดเขตรับสมัคร]   Ochanomizu University Exchange Program  [Deadline: 15.9.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   Kanda University of International Studies (KUIS) Spring 2023  [Deadline: 9.9.22]  (คลิกที่นี่)
[เปิดรับสมัคร]   Sophia Online January Session 2023  [Deadline: 26.9.22 - 17.10.22]  (คลิกที่นี่)

เดือนสิงหาคม 2565

[เปิดรับสมัคร]   Kanazawa University 2023 – 2024  [Deadline: 20.9.22]  (คลิกที่นี่)
[เปิดรับสมัคร]   Kansai University Winter School 2023  [Deadline: 21.10.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   KU-EOL Fall 2022  [Deadline: 24.8.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   Osaka University Spring 2023  [Deadline: 29.8.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   Mie University April 2023  [Deadline: 23.8.22]  (คลิกที่นี่)

เดือนกรกฎาคม 2565

[เปิดรับสมัคร]   Nara Women University April 2023  [Deadline: 16.9.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   Chuo University Spring 2023  [Deadline: 5.8.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   Kokushikan University Exchange Program(2022-2023)  [Deadline: 19.8.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   Mie University Online Exchange Program (October 2022)  [Deadline: 27.7.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   Niigata University Special Online Program for Japanese Language Learners  [Deadline: 27.7.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   กิจกรรม ASEAN Intervarsity Youth Competition 2022  [Deadline: 31.7.22]  (คลิกที่นี่)

เดือนมิถุนายน 2565

[หมดเขตรับสมัคร]  Kokushikan University 2023  [Deadline: 25.7.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   University of Toyama Spring 2023  [Deadline: 30.6.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   Niigata University Summer Program 2022  [Deadline: 24.6.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   โครงการ UMAP Discovery Program  [Deadline: 20.6.22]  (คลิกที่นี่)

เดือนพฤษภาคม 2565

[หมดเขตรับสมัคร]   Kagawa University Sanuki Program Fall 2022  [Deadline: 29.5.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   Nara Women’s University Soramitsu 2022  [Deadline: 29.5.22]  (คลิกที่นี่)

เดือนเมษายน 2565

[หมดเขตรับสมัคร]   CUC Summer Program 2022  [Deadline: 11.5.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   Universitas Negeri Malang International Student Scholarship (UM ISS 2022)  [Deadline: 04.5.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   2022 Summer Intensive Japanese Language and Culture Course : IJLC (Online)  [Deadline: 06.5.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   Chung-Ang University (CAU) International Summer Program 2022  [Deadline: 25.4.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   Chungbuk National University 2022-2023  [Deadline: 02.5.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   KMOU Incoming General Exchange Program 2022 – 2023  [Deadline: 28.4.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   Chung - Ang University Fall Semester 2022 [Deadline: 18.4.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   Sungshin Women’s University Fall Semester 2022 [Deadline: 20.4.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   Chungbuk National University Fall 2022 [Deadline: 27.4.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   Sophia Online Summer Session 2022 [Deadline: 13.4.22]  (คลิกที่นี่)

เดือนมีนาคม 2565

[หมดเขตรับสมัคร]   Kansai University Fall 2022 [Deadline: 4.4.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   National Taiwan Normal University Fall 2022 [Deadline: 14.4.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   National Dong Hwa University Fall 2022 [Deadline: 31.3.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   National Sun Yat Sen University Fall 2022 [Deadline: 31.3.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]    Kansai University KU-EOL Spring 2022   [Deadline: 21.3.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]    Kristianstad University Autumn 2022 [Deadline: 24.3.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   SagaUniversity Fall 2022 [Deadline: 23.3.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   Nara Women’s University MEXT Scholarship 2022 [Deadline: 10.3.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   SagaUniversity Fall 2022 [Deadline: 23.3.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   University of Tsukuba Fall 2022 [Deadline: 17.3.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   Hirosaki University MEXT Scholarship 2022 [Deadline: 8.3.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   Ochanomizu University MEXT Scholarship 2022 [Deadline: 8.3.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   Shizuoka University MEXT Scholarship 2022 [Deadline: 8.3.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   Shinshu University Fall 2022 [Deadline: 23.3.22]  (คลิกที่นี่)


เดือนกุมภาพันธ์ 2565

[หมดเขตรับสมัคร]   ทุนการศึกษาระดับปริญญาและทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้นของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำปี 2565 [Deadline: 31.3.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   Hirosaki University  Fall 2022 [Deadline: 17.3.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   Chonnam National University  Fall 2022 [Deadline: 17.3.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   University of Fukui Fall 2022 [Deadline: 01.3.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   Japanese Studies students Mie University MEXT Scholarship 2022 [Deadline: 01.3.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]  Japanese Language and Culture Program 2022-2023 Kanazawa University MEXT Scholarship 2022 [Deadline: 01.3.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]  Japanese Studies Program for 2022 at Oita University MEXT Scholarship 2022 [Deadline: 01.3.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]  Japanese Studies Program (Nikkensei Program) at Osaka University MEXT Scholarship 2022 [Deadline: 01.3.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]  Ocha Summer for Global Leader Program 2022 [Deadline: 25.2.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   Summer Course for German Language and Austrian Studies [Deadline: 15.5.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   University of the Ryukyus Fall 2022 [Deadline: 17.2.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   TUFS Fall Entry 2022 [Deadline: 17.2.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   Ocha Summer Program (Ochanomizu University) [Deadline: 14.2.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]  Youth Regional Affairs Dialogue by NTU, Singapore [Deadline: 18.2.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]  Osaka University Fall 2022 [Deadline: 09.2.22]  (คลิกที่นี่)

เดือนมกราคม 2565

[หมดเขตรับสมัคร]  Ochanomizu University MEXT Scholarship 2022 [Deadline: 31.1.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]  Chuo University Fall 2022 [Deadline: 25.1.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]   Yunnan University S&SE ASIAN UN Ambassador Scholarship Program 2022 [Deadline: 09.2.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]  Kanda University of International Studies (KUIS) Online Spring 2022  [Deadline: 18.1.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]  Mie University Fall 2022 [Deadline: 25.1.22]  (คลิกที่นี่)

เดือนธันวาคม 2564

[หมดเขตรับสมัคร]  Chuo University Mext Scholarship [Deadline: 3.1.22]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]  Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2565 (UGRAD) [Deadline: 30.12.21]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]  การสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล  (คลิกที่นี่)

เดือนพฤศจิกายน 2564

[หมดเขตรับสมัคร] Japan Multicultural COIL/VE Project (Collaborative Online International Learning) [Deadline: 17.12.21]  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]    China Government Scholarship-AUN Program ประจำปี 2564-2565 [Deadline: 31.01.22] (คลิกที่นี่)
[ข้อมูล]ข้อมูลการศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส (Campus France Thailand)  (คลิกที่นี่)
[หมดเขตรับสมัคร]  Sanuki Program at Kagawa University, JAPAN [Deadline: 01.12.21] (คลิกที่นี่)