คณะมนุษยศาสตร์ มช.

Faculty of Humanities, CMU
images description
images
images
images
images

Human ACTIVITY

images description
images
ตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์ร่วมลงนามแสดงความอาลัยต่อ นายอาเบะ ชินโซ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุน
images
พิธีทำบุญหล่อเทียน และสมโภชเทียนพรรษาคณะมนุษยศาสตร์ปี 2565
images
พิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
images
คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และคณะผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น
images
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ครึ่งบ่าย)
images
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ครึ่งเช้า)
หัวเรื่องประกาศ วันที่สิ้นสุด สมัคร ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้ได้รับการคัดเลือก
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด สาขาวิชาภาษาเกาหลี ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170050 จำนวน 1 อัตรา 30 ธ.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาประวัติศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170048 จำนวน 1 อัตรา 30 พ.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาภาษาไทย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง E170016 จำนวน 1 อัตรา 26 ก.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาประวัติศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170032 จำนวน 1 อัตรา 19 ก.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170033 จำนวน 1 อัตรา 2 ก.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด สาขาวิชาภาษาสเปน ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170045 จำนวน 1 อัตรา 2 ก.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง E170057 จำนวน 1 อัตรา 31 ส.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาการท่องเที่ยว ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง E170044 จำนวน 1 อัตรา 31 ส.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ แบบมีสัญญาจ้าง 5 ปี ประเภท (EP) พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน เลขที่ตำแหน่ง EP170022 - EP170030 จำนวน 9 อัตรา 19 ส.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง E170130 จำนวน 1 อัตรา 1 ส.ค. 2565
ปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเพิ่มเติม

Human CMU CHANEL