คณะมนุษยศาสตร์ มช.

Faculty of Humanities, CMU
images description
images
images
images
images
images

Human ACTIVITY

images description
images
คณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of Otago ราชอาณาจักรนิวซีแลนด์ และ A&T New Zealand Centre เชียงใหม่
images
คณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะอาคันตุกะจาก University of Bristol (UOB) สหราชอาณาจักร นำโดย นำโดย Professor Rutvica Andrijasevic, Faculty International Director, Faculty of Social Sciences and Law
images
กิจกรรม อิ่มใจไทยเจ ภายใต้โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมนอกห้องเรียน จัดโดย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
images
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Human Music Contest 2023
images
กิจกรรมบรรยายพิเศษในโอกาสรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ในหัวข้อ เรียนรู้จากนิธิ เราจะมองการเมืองไทยอย่างไรดี
images
พิธีทำบุญประเพณีเดือน ๑๒ เป็ง ประเพณีตานเปรตพลี ตานธัมม์ ตานขันข้าว อุทิศไปหาบิดามารดา ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ เจ้ากรรมนายเวรพ่อเกิดแม่เกิด ปู่แถนย่าแถน สัมภเวสี สรรพสัตว์ทั้งหลาย
หัวเรื่องประกาศ วันที่สิ้นสุด สมัคร ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้ได้รับการคัดเลือก
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด ภาควิชาภาษาไทย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170057 จำนวน 1 อัตรา 17 ก.ย. 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด ภาควิชาภาษาอังกฤษ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170196 จำนวน 1 อัตรา 31 ก.ค. 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170191 จำนวน 1 อัตรา 28 มิ.ย. 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170197 จำนวน 1 อัตรา 28 มิ.ย. 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) พนักงานมหาวิทยาลัย(ชั่วคราว) สังกัด งานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยา เลขที่ตำแหน่ง S2170066 จำนวน 1 อัตรา 26 เม.ย. 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด ศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170054 จำนวน 1 อัตรา 11 เม.ย. 2567
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการทำความสะอาดอาคารและห้องน้ำ คณะมนุษยศาสตร์ เจ้าหน้าที่โครงการ สังกัด งานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป เลขที่ตำแหน่ง S2170015 จำนวน 1 อัตรา 8 มี.ค. 2567
ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด ภาควิชาการท่องเที่ยว ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170190 จำนวน 1 อัตรา 29 ก.พ. 2567
ปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเพิ่มเติม

Human CMU CHANEL