คณะมนุษยศาสตร์ มช.

Faculty of Humanities, CMU
images description
&

REPORT

รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดี รอบ 1 ปี 6 เดือน

&

Hall of Fame

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ (Hall of Fame)

&

VOICE OF CUSTOMER

ระบบรับฟังเสียงลูกค้า

&

E-DONATION

ระบบรับบริจาค

Human ACTIVITY

images description
images

ข่าวกิจกรรม

การบรรยายศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา ณ Kyoritsu Women’s University (共立女子大学での日本研究センターに関する講演)
images

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตสบาย กาย Happy ด้วยแนวคิดทางจิตวิทยา
images

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านจีนกับสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือตอนบน
images

ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามความร่วมมือ (Online) ระหว่างระหว่าง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
images

ข่าวกิจกรรม

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับนานาชาติ หัวข้อ “การพัฒนาการท่องเที่ยวในบริบทของการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019”
images

ข่าวกิจกรรม

งานเลี้ยงต้อนรับ (Cocktail Reception Dinner) จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปน ประจำประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนการสมัครงาน

ในช่วง COVID-19

images description
images

Human CMU CHANEL