สมาคมนักศึกษาเก่ามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University Faculty of Humanities Alumni Associationขอเชิญนักศึกษาเก่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมงาน "Humanities CMU Reunion 2022"

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ณ. โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่