สมาคมนักศึกษาเก่ามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University Faculty of Humanities Alumni Associationขอเชิญนักศึกษาเก่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "เมืองมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2 - 2562"

55th Humanities CMU Anniversary
Humanities CMU Reunion II – 2019

ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 – 15.00 น. เป็นต้นไป

ณ. กรมยุทธบริการทหาร (วงศ์สว่าง)

ค่าสมัคร 500 บาท
(สามารถชำระค่าสมัครในช่องทางออนไลน์ ด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต และเงินสด)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมงาน