พิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความสิริมงคลในการซ่อมแซมสะพานมนุษยมโนทยาน

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความสิริมงคลในการซ่อมแซมสะพานมนุษยมโนทยาน เพื่อให้เกิดความสวยงามแข็งแรง และเกิดความปลอดภัยต่อการสัญจรของบุคลากรและนักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ มนุษยมโนทยาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่