พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 สองมือวันทามนุษย์ปู่จาครู

  • By: Admin
images description
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 "สองมือวันทามนุษย์ปู่จาครู 2564" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย อาคาร HB7