งานเลี้ยงต้อนรับ (Cocktail Reception Dinner) จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปน ประจำประเทศไทย

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก และ อาจารย์อุดมลักษณ์ ปั้นทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ (Cocktail Reception Dinner) จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปน ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสแนะนำการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของกงสุลกิตติมศักดิ์แห่งราชอาณาจักรสเปน (Mr. Carlos José Jalón Oliveras) เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 18.30 น. ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ (Le Méridien Chiang Mai Hotel)